دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.

این وبلاگ جهت کم کردن زحمات جستجوی شما دانشجویان عزیز و صرفه جویی در وقت شماست...امیدوارم موفق باشین و مارو هم در موفقیت خودتون سهیم بدونین.

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پرسشنامه» ثبت شده است

دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتی

دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتی

بررسی میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر خود مراقبتی مردان مبتلا به کبد چرب شهر

فرم پس از تکمیل جهت بررسی و تصویب به معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی و یا سازمان تامین

کننده اعتبار ارسال نمائید .

در مواردی که اجرای طرح مستلزم همکاری سازمانهای دیگری باشد , طرح دهنده بایستی قبلاً موافقت همکاری با سازمانهای مربوطه را

کسب نماید .

کلیه طرحهایی که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و یا سازمان تامین کننده اعتبار می رسد براساس قراردادی که بین معاونت

پژوهشی ذیربط و مجری طرح منعقد می شود , قابل اجرا خواهد بود و از تسهیلات علمی مالی و اداری مرکز طرف قرارداد برخوردار

خواهد بود .

مجری طرح طبق قرارداد ملزم به ارائه گزارش پیشرفت کار در فواصل زمانی تعیین شده در قرارداد می باشد .

ب - اهداف ویژه طرح :

میان سن و میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر خود مراقبتی مردان مبتلا به کبد چرب شهر ....... ارتباط

وجود دارد.

میان آگاهی و میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر خود مراقبتی مردان مبتلا به کبد چرب شهر ....... ارتباط

وجود دارد.

میان حساسیت درک شده و میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر خود مراقبتی مردان مبتلا به کبد چرب شهر

....... ارتباط وجود دارد.

میان منافع درک شده و میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر خود مراقبتی مردان مبتلا به کبد چرب شهر .......

ارتباط وجود دارد.

میان شدت درک شده و میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر خود مراقبتی مردان مبتلا به کبد چرب شهر .......

ارتباط وجود دارد.

-2-3 نوع و روش مطالعه (Type & Methods of Study) :

مطالعه نیمه تجربی و مداخله ای

3-2-3 روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه (Sampling Procedure) :

بر اساس مطالعه های قبلی مشابه حجم نمونه 65 نفر تخمین زده شده است

4-2-3 روش جمع آوری داده ها بصورت دقیق (Data Collection Method) :

داده ها  توسط پرسشنامه پایا و روا که توسط محقق بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی تهیه شده است جمع آوری می شود.

5-2-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها  (Data Analysis Method):

داده ها توسط برنامه SPSS16  تجزیه وتحلیل می شود.

3-3 ملاحظات اخلاقی (Ethical review) :

همین حالا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۱۱:۰۲
میلاد کمالی