دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.

این وبلاگ جهت کم کردن زحمات جستجوی شما دانشجویان عزیز و صرفه جویی در وقت شماست...امیدوارم موفق باشین و مارو هم در موفقیت خودتون سهیم بدونین.

بایگانی

۲۶ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

فهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................................. 6

فصل اول..................................................................................................................................................................................... 7

بررسی بازار................................................................................................................................................................................ 7

نام  و کاربرد محصول................................................................................................................................................................. 8

انواع  باتری های  سرب  -  اسیدی  :...................................................................................................................................... 9

1   تعریف  ویژگی ها   و مشخصات  محصول........................................................................................................................ 9

1-4   طبقه  بندی   محصول................................................................................................................................................... 10

باتری ها  بسته  به  نوع  کاربرد  آنها  و  میزان  آمپراژ  مورد  نیاز  به انواع  زیر طبقه  بندی  می شوند:.......................... 10

جدول  1-1  طبقه بندی  بر حسب  آمپراژ............................................................................................................................ 10

مشخصات  فنی  محصول........................................................................................................................................................ 10

جدول 2-1  مشخصات  فنی................................................................................................................................................... 11

بسته  بندی  محصول................................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو............................. 11

شماره  تعرفه  گمرکی  مواد  اولیه  و محصول....................................................................................................................... 11

جدول  3-1  شماره  تعرفه  های  گمرکی.............................................................................................................................. 12

استاندارد  محصول................................................................................................................................................................... 12

نمونه ای از استاندارد های  DIN  آلمان و   JIS  ژاپن  در  جدول آمده  است :............................................................. 13

جدول 4-1 استاندارد های  بین المللی محصول.................................................................................................................... 13

بررسی  بازار............................................................................................................................................................................ 14

تاریخچه  بازار  در ایران.......................................................................................................................................................... 14

بررسی  روند  مصرف.............................................................................................................................................................. 15

جدول  5-1  آمار  تولید  و  واردات  انواع  سواری  از ابتدای  تولید.................................................................................. 15

ادامه  جدول  5-1  آمار  تولید  و  واردات  انواع  سواری  از ابتدای  تولید........................................................................ 16

جدول  6-1  آمار تولید و واردات  انواع  وانت از ابتدای تولید............................................................................................ 17

جدول 7-1  آمار تولید انواع  سواری  و وانت  دو دیفرانسیل از ابتدای تولید...................................................................... 17

ادامه جدول 7-1  آمار تولید انواع  سواری  و وانت  دو دیفرانسیل از ابتدای تولید............................................................. 18

جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84.......................................................................... 19

ادامه جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84................................................................. 19

ادامه جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84................................................................. 20

بررسی  روند  واردات  و صادرات......................................................................................................................................... 20

جدول 9-1  آمار واردات  باتری های  سرب – اسیدی برای  راه اندازی موتورهای پیستونی........................................... 21

بررسی  قیمت  فروش  محصول  مشابه.................................................................................................................................. 21

جدول  10-1  شرکت های تولید کننده  باتری  کشور........................................................................................................... 23

نتیجه  گیری............................................................................................................................................................................. 23

سهم  بازار  (  خودروهای  موجود  در  کشور و  سایر  موارد  کاربرد  )............................................................................. 24

سهم  خودرو ساز..................................................................................................................................................................... 24

موقیعت  مکانی  واحد............................................................................................................................................................. 25

عوامل  موثر  در تعیین  محل  سیستم  عملیاتی  :.................................................................................................................. 25

تعیین  موقعیت  مکانی  واحد  شامل  سه  مرحله  می باشد  :............................................................................................. 26

انتخاب  منطقه  :...................................................................................................................................................................... 26

برای  انتخاب  منطقه  مورد  نظر  باید  به عوامل  زیر توجه  نمود  :................................................................................... 26

انتخاب  محدوده  :.................................................................................................................................................................. 26

انتخاب  محل  :........................................................................................................................................................................ 27

فصل  دوم...................................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو......................................... 28

بررسی  های  فنی  طرح.......................................................................................................................................................... 28

ارائه  روش های  مختلف  تولید.............................................................................................................................................. 29

-aانتخاب  بهترین  تکنولوژی.................................................................................................................................................. 29

به  دلیل  اینکه  :....................................................................................................................................................................... 30

تشریح  فرآیند  مونتاژ.............................................................................................................................................................. 30

فرآیند  مونتاژ  باتری  خودرو  شامل  11  مرحله  به  شرح  ذیل  می باشد :...................................................................... 30

مرحله  اول  :   گروه بندی  پلیتها  (  صفحات  ).................................................................................................................. 30

مرحله  دوم   :   ریخته  گری.................................................................................................................................................. 31

مرحله  سوم   :   بازرسی  محصول  ایستگاه  ریخته  گری  ( C.O.S   )........................................................................... 31

مرحله  چهارم  :  تست  ولتاژ.................................................................................................................................................. 31

مرحله  پنجم  :  جوش  یا  برق..........................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.................................. 32

مرحله  ششم   :   تزریق  رزین............................................................................................................................................... 32

مرحله  هفتم  :  درب  گذاری................................................................................................................................................. 32

مرحله  هشتم  :   پلمپ  حرارتی............................................................................................................................................ 33

مرحله  نهم  :  جوش  گاز....................................................................................................................................................... 33

مرحله  دهم  : تست  هوا......................................................................................................................................................... 33

مرحله   یازدهم   :  شماره  زن  حرارتی................................................................................................................................ 33

مرحله  دوازدهم  :  شیرینگ  یا  بسته  بندی......................................................................................................................... 34

بررسی  ایستگاه  ها  و  شیوه  های  کنترل  کیفیت................................................................................................................ 34

به طور  کلی  اهداف  کنترل  کیفیت  را  می توان  به  صورت  زیر  خلاصه  کرد  :........................................................... 34

مراحل  بازرسی   کلی  با توجه به  وضعیت  هر صنعت  به  ترتیب  زیر می باشد :........................................................... 35

کنترل   مواد  اولیه  :................................................................................................................................................................ 35

پلیتها  :...................................................................................................................................................................................... 35

جدا  کننده  ها   (  نوارهای  عایق  )   :................................................................................................................................. 36

جعبه ها  :............................................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.......................................... 36

کنترل  در  حین  تولید............................................................................................................................................................. 37

دستگاه ها  و تجهیزات  خط........................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو........................................... 37

معرفی  دستگاه ها  و  تجهیزات  خط  مونتاژ باتری.............................................................................................................. 38

لیست  دستگاه ها  و تجهیزات  خط   مونتاژ  باتری  و  نحوه  عملکرد  آنها....................................................................... 38

پانچ  (  سوراخ  کن ).............................................................................................................................................................. 38

ال  بک  Elbak....................................................................................................................................................................... 38

C.O.S    (  Cast   On   Straps   )............................................................................................................................... 39

کار  این  دستگاه  شامل  چهار مرحله  می باشد  :................................................................................................................ 39

تست  ولتاژ  (  High  Voltage  )...................................................................................................................................... 40

جوش  با  ولتاژ  بالا  ( Welmatic   )................................................................................................................................. 40

تزریق  رزین  ( Hot  Melt   )............................................................................................................................................. 40

پلمپ  حرارتی  (    Heat  Sealing   )............................................................................................................................. 41

جوش قطبها  با  گاز (  Automatic  Post  Finishing     ).......................................................................................... 41

تست  با  هوا  (  Pneumatic  Testing  Machine)...................................................................................................... 41

شماره  زنی  حرارتی  (  Coding  and  Numbering    )............................................................................................ 42

بسته  بندی  (  Sherinkage    ).......................................................................................................................................... 42

محاسبه  ظرفیت  ،  برنامه  تولید  و شرایط  عملکرد  واحد................................................................................................. 42

برآورد  ظرفیت  اسمی  سیستم............................................................................................................................................... 44

زمان  در  دسترس.................................................................................................................................................................... 44

زمان  در  دسترس  تولید  مطابق  جدول  زیر  پیش بینی  می شود  :.................................................................................. 44

توقفات  آماده  سازی  و  تنظیمات......................................................................................................................................... 44

میزان  تولید  محصولات  مختلف  به  تفکیک  تیپ.............................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو............................ 46

میزان  تولید  Elbak   (  ایستگاه  گروه بندی )................................................................................................................... 46

جدول 2-2  زمان ها  و میزان تولید  دستگاه  Elbak.......................................................................................................... 47

میزان  تولید  C.O.S     ( ایستگاه ریخته گری ) و ایستگاه مونتاژ...................................................................................... 48

جدول  2-3  زمانها   و  میزان  تولید  باتری  2 L  را  در  شیفت های  مختلف  نشان  می دهد :.................................... 48

جدول  2-3  زمان   و  میزان  تولید  باتری  2 L  در ایستگاه  ریخته گری  و  مونتاژ........................................................ 48

توان  تولیدی  سالیانه................................................................................................................................................................ 49

جدول  4-2  برآورد  توان  تولیدی واقعی  طرح................................................................................................................... 49

لیست  مواد  اولیه  و  قطعات.................................................................................................................................................. 49

صفحات  (  پلیتها  )................................................................................................................................................................ 49

جدول  5-2  مشخصات  باتری های  سبک........................................................................................................................... 50

پلیتها  به  دو  شکل  در باتریها  مورد  استفاده  قرار می گیرند :.......................................................................................... 50

جدا  کننده  ( Separators   ).............................................................................................................................................. 51

نقش جدا کننده  ها  در باتری  شامل :................................................................................................................................... 51

جعبه......................................................................................................................................................................................... 51

سرب........................................................................................................................................................................................ 51

درب  و  در پوش..................................................................................................................................................................... 52

بر آورد  میزان  مصرف  مواد  اولیه   و  قطعات  خریدنی.................................................................................................... 52

جدول 6-2  بر آورد  میزان  مواد  اولیه  مورد  نیاز طرح..................................................................................................... 52

تجهیزات  و  تاسیسات  عمومی  :.......................................................................................................................................... 53

بخش  نگهداری  و  تعمیرات.................................................................................................................................................. 53

بخش  ایمنی  و  بهداشت........................................................................................................................................................ 54

بخش  نگهبانی......................................................................................................................................................................... 54

تاسیسات  برق.......................................................................................................................................................................... 54

تاسیسات  آب.......................................................................................................................................................................... 55

تجهیزات  حمل  و نقل............................................................................................................................................................ 55

سایر  تاسیسات......................................................................................................................................................................... 56

کمپرسور هوای  فشرده............................................................................................................................................................ 56

سیستم   فن  و  تهویه  هوای  سالن........................................................................................................................................ 56

تجهیزات  اطفای حریق.....................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.............................. 56

سیستم  خنک  کننده  با آب.................................................................................................................................................... 57

ژنراتور  برق............................................................................................................................................................................. 57

سیستم  های  گرمایش   و  سرمایش....................................................................................................................................... 57

نیروی انسانی............................................................................................................................................................................ 58

برآورد  پرسنل   تولیدی........................................................................................................................................................... 58

جدول 7-2  تعداد  پرسنل  تولیدی............................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.................................. 59

برآورد  پرسنل  غیرتولیدی...................................................................................................................................................... 59

بر آورد  نیروی  انسانی  بخشها  در  جدول  8-2  نشان  داده  شده است :........................................................................ 60

برآورد  نیروی  انسانی  قسمت  اداری  (  غیر تولیدی )....................................................................................................... 60

مدیریت  کارخانه...................................................................................................................................................................... 60

مدیریت  بخشها  و پرسنل  مورد  نیاز.................................................................................................................................... 61

بخش  اداری  :......................................................................................................................................................................... 61

بخش  فروش  :.........................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.................................................. 61

بخش  مالی  :........................................................................................................................................................................... 61

بخش  خرید  یا  بازرگانی  :.................................................................................................................................................... 61

بخش  تضمین  کیفیت  :.......................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو.......................................................... 61

بخش  برنامه  ریزی  تولید  :................................................................................................................................................... 62

جدول 9-2  برآورد  نیروی انسانی بخشهای  اداری.............................................................................................................. 62

محاسبه  سطح  زیر بنا  و  مساحت  مورد  نیاز...................................................................................................................... 62

مساحت  سالن  تولید............................................................................................................................................................... 63

خط  مونتاژ  باتری شامل  چهار ایستگاه  با  دستگاههای  مخصوص  به  خود  می باشد  که  عبارتند از :........................ 63

جدول  10-2  بر آورد  مساحت  ماشین آلات  تولیدی........................................................................................................ 64

جدول 11-2  برآورد  مساحت  بخشهای سالن  تولید........................................................................................................... 65

کل  مساحت  سالن  تولید........................................................................................................................................................ 66

جدول  12-2  بر آورد  مساحت  سالن  تولید....................................................................................................................... 66

مساحت  انبارها........................................................................................................................................................................ 66

انبار  مواد  اولیه......................................................کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو........................................... 67

فضای  مورد  نیاز  پلیتها.......................................................................................................................................................... 67

فضای  مورد  نیاز  جدا کننده ها............................................................................................................................................. 68

فضای مورد  نیاز  جعبه ها  و سایر  مواد اولیه....................................................................................................................... 69

انبار  محصول........................................................................................................................................................................... 69

جدول  13-2  بر آورد  کل  مساحت  انبار............................................................................................................................ 70

جدول  14-2  بر آورد  مساحت   تاسیسات  داخل محوطه................................................................................................. 70

مساحت  ساختمان های اداری ، رفاهی  و خدماتی............................................................................................................... 71

جدول  15-2  برآورد  مساحت مورد نیاز  بخشهای  اداری................................................................................................. 71

مساحت  زمین  ، ساختمان و محوطه سازی........................................................................................................................... 72

جدول  16-2  برآورد کل مساحت ساختمانها  ، سوله ها  و تاسیسات................................................................................. 72

نقشه  جانمایی  ساختمانها....................................................................................................................................................... 72

فصل  سوم................................................................................................................................................................................ 73

بررسی های  مالی  طرح.......................................................................................................................................................... 73

مقدمه........................................................................................................................................................................................ 74

اطلاعات  مربوط  به  سرمایه گذاری  در گردش  و برآورد  آن............................................................................................ 74

مقدار و ارزش  مواد  اولیه  مصرفی........................................................................................................................................ 75

جدول 1-3  برآورد  ارزش  مواد  اولیه  مصرفی................................................................................................................... 75

هزینه های  تامین  انواع  انرژی مورد نیاز............................................................................................................................... 75

جدول 2-3  بر آورد  هزینه  تامین  انواع  انرژی................................................................................................................... 76

هزینه  خدمات  نیروی  انسانی............................................................................................................................................... 76

جدول 3-3 برآورد هزینه های نیروی انسانی.......................................................................................................................... 77

جمع بندی  اجزاء  و  برآورد سرمایه  در گردش................................................................................................................... 77

مواد اولیه  و قطعات  مورد  نیاز.............................................................................................................................................. 77

حقوق  و  دستمزد  کارکنان..................................................................................................................................................... 78

انرژی  مورد  نیاز  و  هزینه های  سربار................................................................................................................................. 78

هزینه های  فروش.................................................................................................................................................................... 78

سایر هزینه ها............................................................................................................................................................................ 78

جدول   4-3  اقلام  سرمایه  در  گردش................................................................................................................................ 79

اطلاعات  مربوط  به سرمایه  ثابت  و  برآورد  آن................................................................................................................. 79

هزینه  ماشین آلات  و تجهیزات  خط  تولید......................................................................................................................... 80

جدول  5-3  برآورد  هزینه  ماشین آلات  خط  مونتاژ......................................................................................................... 81

هزینه  زمین  ، ساختمان  و  محوطه سازی............................................................................................................................. 81

جدول  6-3 برآورد  هزینه  احداث  ساختمانها  و سالنها..................................................................................................... 81

جدول  7-3  مساحت  و هزینه  زمین  مورد  نیاز................................................................................................................. 82

جدول  8-3  هزینه  تجهیزات  و تاسیسات  عمومی............................................................................................................. 82

هزینه  لوازم  و اثاثیه  اداری..................................................................................................................................................... 82

جدول  9-3  برآورد  هزینه  لوازم  و اثاثیه  اداری................................................................................................................. 83

هزینه های  قبل از بهره برداری............................................................................................................................................... 83

جدول  10-3 اقلام  هزینه های  قبل از بهره برداری............................................................................................................. 83

جمع  بندی  اجزاء و برآورد  سرمایه ثابت............................................................................................................................. 84

جدول 11-3  برآورد  سرمایه ثابت......................................................................................................................................... 84

کل سرمایه  گذاری................................................................................................................................................................... 84

جدول   12-3  برآورد  سرمایه گذاری  کل........................................................................................................................... 85

هزینه های تولید........................................................................................................................................................................ 85

هزینه های ثابت........................................................................................................................................................................ 85

جدول  13-3  اقلام  هزینه ثابت و برآورد آن........................................................................................................................ 86

هزینه  استهلاک........................................................................................................................................................................ 86

اقلام  و  درصد  استهلاک  سالیانه  سالیانه  هر  یک  در جدول  زیر  آمده  است  :............................................................ 86

جدول  14-3  برآورد  هزینه استهلاک  سالیانه...................................................................................................................... 86

هزینه های  متغیر...................................................................................................................................................................... 87

جدول  15-3  اقلام  هزینه های  متغییر  و برآورد آن........................................................................................................... 87

فصل چهارم.............................................................................................................................................................................. 88

ارزیابی و نتیجه گیری.............................................................................................................................................................. 88

قیمت  تمام  شده محصول....................................................................................................................................................... 89

جدول 16-3  برِآورد قیمت  تمام شده................................................................................................................................... 89

تجزیه  و تحلیل صورتهای  مالی.............................................................................................................................................. 89

جدول 17-3  بر آورد  کل  درآمد  در طی 5 سال................................................................................................................. 89

پیش  بینی  عملکرد  سود  و زیان ویژه  طرح........................................................................................................................ 90

تراز نامه  پیش بینی شده  طرح............................................................................................................................................... 93

کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو


اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۶ ، ۲۲:۱۴
میلاد کمالی

پاورپوینت سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سردنورد شده(LSF)

پاورپوینت سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سردنورد شده(LSF)

استفاده از اعضای فولاد سرد نوردشده از دهه 1850 میلادی آغاز گردید.

ولی استفاده از آن تا انتشار اولین ضوابط انجمن امریکایی آهن در1946گسترش زیادی پیدا نکرد.

اولین استاندارد طراحی بر مبنای تحقیقات انجام یافته در دانشگاه کرنل سال 1939 و با پشتیبانی AISI تدوین گردید.

امروزه بدلیل کیفیت مناسب ساخت و سرعت بالا و مقاومت بالا در برابر زلزله از آن در کشورهای انگلستان، امریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و... استفاده می کنند.

ساختمان های پیش ساخته فولادی سبک (Light Weight Steel Frame)به LSFموسوم بوده

بصورت خشک وعمدتا با استفاده از اتصالات پیچی بکار می روند.این ساختمان ها از 3جزءاصلی شامل:مقاطع متشکل از ورق های

فولادی سرد نوردشده Aبرای سازه،صفحات تخته گچی به عنوان پوشش رویه درونی ولایه عایق حرارتی وصوتی تشکیل می شوند.

کاربرد این ساختمان ها به عنوان یک سیستم سازه ای مستقل و اکثرا درانبوه سازی ساختمان های دوطبقه، دفاتر و ساختمان های تجاری کوچک، واحدهای صنعتی و سالن های ورزشی یک طبقه است.

یک سیستم سازه ای باربر ثقلی است که قابلیت ترکیب شدن با سیستم سازه ای دیگر، مانند دیوارهای بتن مسلح سازه ای را دارد.

در ساختمان های کوتاه بصورت سیستم سازه ای مختلط بکار می رود.

استفاده از اشکال مختلف آن طبق آیین نامه مجاز بوده است.

مقاطع آن دارای ابعاد متنوع و محدوده تغییرات ضخامتی بین 2.5 تا 6/0 میلیمتر می باشند.

اتصال  LSFبه شالوده به واسطه کلاف افقی با مقطع c، شکل می گیرد.

اجزاء قائم به عنوان عضو باربر ستونی در بارهای ثقلی عمل می کند

برخی از این اعضا در دهانه مهاربندی جانبی سازه علاوه بر بار ثقلی، متحمل نیروهای ناشی از بار جانبی هم بوده که تحت نام

وادار(stud) در سیستم معرفی شده اند.

فولادی سرد نوردشده Aبرای سازه،صفحات تخته گچی به عنوان پوشش رویه درونی ولایه عایق حرارتی وصوتی تشکیل می شوند.


اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۶ ، ۲۱:۳۸
میلاد کمالی

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- سازه

فهرست مطالب

فصل 1 معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن

مقدمه

نیروی تنه ای و اهمیت آن

فصل2 مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 سوابق تحقیق

2-1-1 Anagnostopouls    1988

2-1-2 Westermo  1989

2-1-3  Anagnostopouls  1991

2-1-3-1 تاثیر مقاومت سازه­ای

2-1-3-2 تاثیر میرایی اعضاء

2-1-3-3 تاثیر بزرگی جرم سازه

2-1-3-4 خلاصه نتایج

2-2-4 Maision,kasai,Jeng 1992

2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin  1997

2 -1-6 Lin و Weng 2001

2-1-7 Biego Lopez Garcia 2005

2-1-7-1 مدل خطی

2-1-7-2 مدل غیر خطی

2-1-8 فرزانه حامدی 1374

2-1-9 حسن شفائی 1385   

2-1-10 نوید سیاه پلو 1387

2-2 روشهای آیین نامه ای

2-2-1 آیین نامه IBC 2006

2-2-2 آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله (استاندارد2800)

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

فصل 3 معرفی تئوری ارتعاشات پیشا

3-1 فرایند ها و متغیر های پیشا

3-2 تعریف متغیر پیشای X

3-3 تابع چگالی احتمال

3-4 امید های آماری فرایند راندم (پیشا)

3-4-1 امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم

3-5-2 واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم

3-5  فرایندهای مانا و ارگادیک

3-5-1 فرایند مانا

3-5-2 فرایند ارگادیک

3-6 همبستگی فرایندهای پیشا

3-7 تابع خود همبستگی

3-8 چگالی طیفی

3-9  فرایند راندم باد باریک و باند پهن

3-10  انتقال ارتعاشات راندم

3-10-1 میانگین پاسخ

3-10-2 تابع خود همبستگی پاسخ

3-10-3 تابع چگالی طیفی

3-10-4 جذر میانگین مربع پاسخ

3-11 روشDavenport

فصل 4 مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی

4-1 مقدمه

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

4-2 روش­های مدل­سازی رفتار غیرخطی

4-3  آنالیز غیرخطی قاب های خمشی

4-4 مشخصات مدل­های مورد بررسی

4-4-1 طراحی مدل­ها

4-4-2 مدل تحلیلی

4-4-3 مشخصات مصالح

4-4-4 مدل­سازی تیر ها و ستون­ها

4-4-5 بارگذاری

4-5 روش آنالیز

4- 5-1 معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ

4-5-1-1  انتخاب شتاب نگاشت­ها

4-5-1-2  مقیاس کردن شتاب نگاشت­ها

4-5-1-3  استهلاک رایلی

4-5-1-4 روش نیوتن­ _ رافسون

4-5-1-5 همگرایی

4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها

4-6 محاسبه درز انقطاع

4-7 تاثیر زمان تناوب دو سازه

4-8 تاثیر میرایی

4-9 تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی

4-10 تاثیر جرم سازه­ها

 فصل 5 روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع

5-1 مقدمه

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

5-2 روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها

5-2-1 تحلیل دینامیکی طیفی

5-2-1-1 معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل

5-2-1-2- بارگذاری طیفی

5-2-1-3- اصلاح مقادیر بازتابها

5-2-1-4 نتایج تحلیل طیفی

5-2-2  آنالیز استاتیکی غیر خطی

5-2-2-1 محاسبه ضریب اضافه مقاومت

5-2-2-2 محاسبه ضریب شکل پذیری ()

5-2-2-3 محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری

5-2-2-4 محاسبه ضریب رفتار

5-2-3  محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک

5-2-4  محاسبه ضریب

5-3  محاسبه درز انقطاع

5-4 محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتار

فصل6  مقایسه روش­های آیین نامه ای

6-1 مقدمه

6-2 آیین نامه (IBC 2006)

6-3 استاندارد 2800 ایران

6-4 مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق

فصل7 نتیجه گیری و پیشنهادات

7-1 جمع بندی و نتایج

7-2 روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع

7-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

  مراجع

 پیوست یک: آشنایی و مدل­سازی با نرم‌افزار المان محدود  Opensees

پیوست دو: واژه نامه انگلیسی به فارس

فهرست جداول­ها

  عنوان جدول                                                                                             

 پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی صفحه
   
جدول (2-1) زلزله های مورد استفاده در آنالیز اناگنوستوپولس 9
جدول (4-1) مشخصات شتابنگاشتهای نزدیک به گسل مورد استفاده و ضرایب مورد استفاده 54
جدول (4-2) درز انقطاع بین دو سازه شش طبقه و هشت طبقه با دهانه های متفاوت تحت زلزله های انتخابی 82
جدول (4-3) درز انقطاع بین سازه ها با جرمهای متفاوت 83
جدول (5-1) ضریب R  و Cd برای سیستمهای مختلف سازه ای 85
جدول (5-2) تغییر مکان بام سازه ها با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی 89
جدول (5-3) محاسبه پارامتر های لرزه ای مدلهای سازه ای 99
جدول (5-4) محاسبه جابجایی خمیری مدلهای سازه ای 100
جدول (5-5) محاسبه ضریب α 101
جدول (5-6) محاسبه ضریب β 102

فهرست اشکال

 پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

عنوان شکل                                                                                             صفحه
 پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی  
شکل (2-1) مدل ایده آل­سازی شده دو ساختمان همجوار آناگئوستوپولس1988 5
شکل (2-2) مدل تحلیلی وسترمو 7
شکل (2-3) مدل آناکئوستوپولس 8
شکل (2-4) مدل تحلیلی MDOF-جنق هاسینق لین 12
شکل (2-5) نتایج حاصل از تحلیل مدل خطی برای دو نوع تحریک زلزله 15
شکل (2-6) نتایج حاصل از تحلیل مدل غیرخطی برای دو نوع تحریک زلزله R1=2.5 R2=3 16
شکل (2-7) نتایج حاصل از تحلیل مدل غیرخطی برای دو نوع تحریک زلزلهR1=R2=3 16
شکل (2-8) مدل تحلیلی فرزانه حامدی، ساختمانهای یک درجه آزاد مجاور هم 17
شکل (2-9) درز انقطاع بین ساختمان­ها مطابق آیین نامه IBC 2006 22
شکل (2-10) درز انقطاع برای ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه 24
شکل (2-11) حداقل درز انقطاع برای ساختمانهای با «خیلی زیاد» و «زیاد» و ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» بیشتر از هشت طبقه مطابق استاندارد 2800 24
شکل (3-1) نمونه مجموعای از فرایند های پیشا 26
شکل (3-2) تابع چگالی احتمال نرمال با مقدار متوسط m و انحراف معیار 28
شکل (3-3) تابع چگالی احتمال نرمال استاندارد و نرمال معمولی 28
شکل (3-4) نمایش همبستگی دو فرایند X و Y در زمان و نمونه برداریهای مختلف 30
شکل (3-5) نحوه محاسبه تابع خود همبستگی فرایندهای پیشا مانا 31
شکل (3-6) نمایش مساحت زیر منحنی چگالی طیفی با میانگین مربعات X(t) 32
شکل (3-7) نمایش منحنی تاریخجه زمانی و چگالی طیفی یک نمونه از فرایند باند باریک 33
شکل (3-8) نمایش منحنی تاریخجه زمانی و چگالی طیفی یک نمونه از فرایند باند پهن 34
شکل (4-1) مدلهای طراحی شده برای بررسی درز انقطاع 45
شکل (4-2) منحنی تنش کرنش در برنامه opensees الف) برای مصالح غیر خطی (Steel01) ب) برای مصالح خطی 49
شکل (4-3) شتاب نگاشتهای مورد استفاده در آنالیز دینامیکی غیر خطی 52
شکل (4-4) مقیاس کردن طیف میانگین طیفهای پاسخ در آنالیز دینامیکی غیر خطی دو بعدی مطابق با روش NEHRP 55
شکل (4-5) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس نشده) 56
شکل (4-6) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس شده با دوره تناوب اصلی) 56
شکل (4-7) استهلاک رایلی 58
شکل (4-8) روش نیوتن_ رافسون 59

شکل (4-9) روش نموی نیوتن_ رافسون

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

60
عنوان شکل                                                                                             صفحه
 پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی  
شکل (4-11) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب دو طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی 62
شکل (4-21) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب چهار طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی 62
شکل (4-13) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب هشت طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

62

 

شکل (4-14) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب دوازده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی 63
شکل (4-15) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب شانزده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی 63
شکل (4-16) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب هجده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی متحرک 63
شکل (4-17) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 66
شکل (4-18) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 66
شکل (4-19) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 67
شکل (4-20) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 67
شکل (4-21) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 68
شکل (4-22) سازه A بیست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی) 68
شکل (4-23) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 69
شکل (4-24) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 69
شکل (4-25) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 70
شکل (4-26) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 70
شکل (4-27) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 71
شکل (4-28) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 71
شکل (4-29) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 72
شکل (4-30) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 72
شکل (4-31) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 73
شکل (4-32) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی) 73
شکل (4-33) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A دو طبقه و سازه B با طبقات مختلف 74
شکل (4-34) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A چهار طبقه و سازه B با طبقات مختلف 74
شکل (4-35) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A هشت طبقه و سازه B با طبقات مختلف 75
شکل (4-36) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A دوازده طبقه و سازه B با طبقات مختلف 75
شکل (4-37) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A هجده طبقه و سازه B با طبقات مختلف 76
شکل (4-38) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A بیست طبقه و سازه B با طبقات مختلف 76
شکل (4-39) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 77
شکل (4-40) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 78
عنوان شکل                                                                                             صفحه
 پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی  
شکل (4-41) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 78
شکل (4-42) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 79
شکل (4-43) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 79
شکل (4-44) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 80
شکل (4-45) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 80
شکل (4-46) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 62
شکل (4-47) سازه A بیست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی) 81
شکل (5-1) رابطه جابجایی خمیری و ضریب رفتار 86
شکل (5-2) طیف بازتاب طرح بر اساس استاندارد  ایران2800 برای خاک نوع III و منطقه ای با خط لرزه خیزی زیاد 88
شکل (5-2) حالات مختلف آنالیز غیر خطی استاتیکی 91
شکل (5-3) توزیع بار جانبی در آنالیز استاتیکی غیر خطیدر حالت کنترل بار) 91
شکل (5-4) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل دو طبقه 92
شکل (5-5) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل چهار طبقه 92
شکل (5-6) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل شش طبقه 93
شکل (5-7) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل هشت طبقه 93
شکل (5-8) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل ده طبقه 94
شکل (5-9) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل دوازده طبقه 94
شکل (5-10) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل چهارده طبقه 95
شکل (5-11) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل شانزده طبقه 95
شکل (5-12) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل هجده طبقه 96
شکل (5-13) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل بیست طبقه 96
شکل (5-14) مدل رفتار غیر خطی سازه برای محاسبه شکل پذیری 98
شکل (6-1) درز انقطاع محاسباتی به روش آیین نامه IBC 104
شکل (6-2) درز انقطاع برای ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه 105
شکل (6-3) حداقل درز انقطاع برای ساختمانهای با «خیلی زیاد» و «زیاد» و ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» بیشتر از هشت طبقه 106
شکل (6-4) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A چهار طبقه و قاب B با طبقات مختلف 107
شکل (6-5) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A شش طبقه و قاب B با طبقات مختلف 107
شکل (6-6) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A هشت طبقه و قاب B با طبقات مختلف 108
شکل (6-7) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A ده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 108
شکل (6-8) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A دوازده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 109
شکل (6-9) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A چهارده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 109
شکل (6-10) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A شانزده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 110
شکل (6-11) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A هجده طبقه و قاب B با طبقات مختلف

110

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمانها با قاب خمشی فولادی

 

اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۶ ، ۲۱:۳۰
میلاد کمالی

مجموعه قوانین و مقررات واگذاری وظایف دولتی

مجموعه قوانین و مقررات واگذاری وظایف دولتی

فهرست مطالب

------------------------

 • سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
 • اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با واگذاری وظایف بخش دولتی
 • سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44)
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • آئین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
 • موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • آئین نامه اجرایی تنفیذ ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه
 • دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه (قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات)
 • جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور به بخش غیردولتی در وزارت جهاد سازندگی
 • جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور به بخش غیردولتی در وزارت کشاورزی
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح در تشکیلات وزارت کشاورزی
 • طرح‌ اصلاح‌ مصوبه‌ واگذاری‌ امور پشتیبانی‌ دستگاهها به‌ بخش‌ غیردولتی‌
 • واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی
 • جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور و وظایف به بخش غیردولتی
 • حذف ‌تبصره ‌الحاقی‌ ماده‌(3) آیین‌نامه ‌چگونگی‌ استفاده ‌از اتومبیلهای‌ دولتی‌
 • آیین‌نامه اجرایی بند « م» ماده (104) قانون برنامه چهارم
 • ‌قانون تجدید نظر در واگذاری خودروهای دولتی
 • ‌قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران
 • تشکیل کمیسیون واگذاری جهت تحقق جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور به بخش غیردولتی
 • ‌قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه
 • تصویب‌نامه آماده‌سازی اراضی موضوع برنامه واگذاری حق بهره‌برداری (اجاره 99 ساله)
 • تصویب‌نامه واگذاری کلیه سهام دولتی و متعلق به دولت در بورس

 • تصویبنامه واگذاری برخی اموال غیر منقول وزارت جهاد کشاورزی به دانشگاه پیام نور

 • تصویبنامه هیئت عالی واگذاری در خصوص انحلال و واگذاری برخی شرکت ها

 • متن کامل سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه

 • دستورالعمل اجرائی وظایف قابل واگذاری به بخش غیر دولتی در وزارت جهاد کشاورزی

 

اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۶ ، ۲۱:۲۶
میلاد کمالی

پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

تعاریف و مفاهیم:

برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری ، هسته اصلی برنامه ریزی شهری است که انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی می کند.

برنامه ریزی کاربری زمین شهری باید چارچوبی را برای طرح کاربری بهینه زمین به وجود آورد، تا اساس طرح کالبدی و تفصیلی هر بخش شهری مشخص شود. براساس این چارچوب باید از استفاده نامناسب زمین جلوگیری شود و اهداف اقتصادی، اجتماعی، محدودیت های فیزیکی و سیاست های زیست محیطی رعایت گردد.

اهداف کاربری زمین

1- اهداف محیطی

اهداف محیطی را در راستای جلوگیری از تخریب زمین، برقراری ارتباط و پیوند میان شهر و طبیعت، حفظ منابع پایدار و تجدیدناپذیر، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی، توسعه فضاهای سبز و درختی، مکان یابی بهینه خدمات می توان مطرح نمود.

2- اهداف اجتماعی

     اهداف اجتماعی کاربری زمین در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی، کاهش نابرابری در بهره برداری زمین، بهسازی بافت های تاریخی و قدیمی، تقویت هویت محله ای، ارتقاء کیفیت کاربری های مسکونی و اوقات فراغت، زیباسازی محیط محلی و ناحیه شهری و لبه شهری مطرح می گردد.

3- اهداف اقتصادی

اهداف اقتصادی کاربری زمین را در راستای جلوگیری از سوداگری زمین، بهره برداری بهینه اقتصادی از ایمنی، تعدیل حقوق مالکیت، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی میتوان برشمرد.

معیارهای بهینه در مکان یابی کارکردهای شهری

مهمترین معیارهای بهینه در تعیین مکان های مناسب فعالیت، و کاربردهای شهری را به شرح زیر می توان برشمرد:

سازگاری

آسایش

کارآیی

مطلوبیت

سلامتی

ایمنی

اهم دیگر ضوابط آیین نامه تفکیک اراضی به شرح زیر است:

ارتفاع و حجم ساختمان ها مشخص شود.

میزان و درصدی را که در قطعه زمین باید به زیر بنا برود، با ابعاد آن را مشخص می دارد.

تراکم جمعیت را مشخص می کند.

انواع کاربری ها را برای مقاصد تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی مشخص می نماید.

از کاربری های ناصحیح جلوگیری می نماید.


اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۲۲:۲۳
میلاد کمالی

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

ضرورت مدیریت تصمیمات استراتژیک

1- مدیریت فعالیتها و فرآیندهای اصلی ، مدیریت و پشتیبانی

2- درک و پاسخ مناسب به تاثیرات محیطی مانند : نیازهای مشتریان تغییرات در اقتصاد ، اجتماع ، سیاست ، فرهنگ و ...

3- لزوم توجه به نیاز و انتظارات متعدد طرف های ذینفع سازمان

4- لزوم دیدگاه برنامه ریزی و آینده نگری در سازمان

5- انعطاف پذیری به هنگام بروز تغییرات عمده

آرمان Vision (چشم انداز)

Ùوضعیت آینده ای که سازمان نیل به آن را آرزو دارد .

Ùتصویری ایده آل از آنچه که ما می خواهیم و می توانیم به آن برسیم .

Ùتخیل و الهام از اجزای بسیار مهم یک آرمانند .

Ùیک آرمان را می توان هدف نهایی و غایی یک سازمان دانست .

Ùهدفی که حدود 10 سال وقت برای تحقق آن مورد نیاز است .

Ùیک آرمان باید عبارتی کوتاه، مختصر و مفید باشد .

Ùآرمان سازمان باید به سادگی بیان شده و جذاب، دلچسب و گویا باشد .

چشم انداز Vision

تدوین چشم انداز، لذت بخش ترین مرحله از فرآیند مدیریت استراتژیک است.

چشم انداز به منزله جلو برنده سازمان بوده و در راستای هدف بزرگ، دشوار و بلندپروازانه 10 تا 30 ساله و توصیف زنده سازمان

در پایان دوره برنامه ریزی استراتژیک می باشد.

چشم انداز قویترین عامل انگیزش در یک سازمان است 

در صورتیکه واضح به حد کفایت پرمعنا باشد، می تواند کارکنان را بر انجام کارهای مبهوت کننده تهییج کند.

اما اگر ناقص باشد، به هیچ قیمت و با صرف هیچ منبعی نمی توان کارکنان را تکان داد.

ماموریت Mission (رسالت)

Ùکسب و کاری که در آن قرار داریم .

Ùمنظور یا دلیلی که بخاطر آن، سازمان موجودیت یافته است .

Ùماموریت سازمان در حدود یک پاراگراف و بصورت شفاف و قابل فهم بیان می شود .

Ùفعالیتها و فرآیندهای اصلی یک سازمان را بیان می کند .

Ùماموریت سازمان باید به سوالات زیر پاسخ دهد :

 • ما که هستیم؟
 • ما چه کاری انجام می دهیم ؟
 • چگونه و به چه کسانی خدمت می کنیم ؟

 

اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۲۲:۲۰
میلاد کمالی

پاورپوینت بام سبز green roof

پاورپوینت بام سبز green roof

بام سبز  : یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود

مزایای بامهای سبز

1 )تامین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان
2)امکان پرورش میوه جات، سبزیجات و گلها
3) کاهش بار گرمایش و سرمایش بنا.
4)کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی شهری
5) افزایش محدوده زندگی
6)کاهش سیلاب
7) تصفیه هوا و کاهش CO2 هوا
8)کاهش و تعدیل شدت صداها
9)افزایش زیستگاه جانداران در مناطق مسکونی
10) بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا
11) بالا بردن طول عمر غشای بام (دو یا سه بار بیشتر) با محافظت از آن در برابر اشعات UV مضر و صدمات آب و هوایی
12) افزایش ارزش ملک

 

 

اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۲۲:۱۸
میلاد کمالی

پاورپوینت سیمان CEMENT

پاورپوینت سیمان CEMENT

تاریخچه سیمان

در رم قدیم مخلوطی از خرده سنگ وآهک پخته درست می کردند که از ترکیب این مخلوط با آب سیمان حاصل می شد.

این مخلوط در ساختمان سازی استفاده می شد.

خرده سنگ های این مخلوط از خاکستر آتشفشانی یا خرده آجر کوره ی آجر پزی تهیه می شد .

اگرچه از زمانهای بسیار گذشته اقوام و ملل مختلف به نحوی با استفاده از سیمان در ساخت بنا سود می جستند ولی اولین بار در سال 1824 سیمان پرتلند به نام ژوزف آسپدین که یک معمار انگلیسی بود، ثبت شد . ونام پرتلند از محلی در انگلیس گرفته شد .

ترکیبات شیمیایی سیمان

مواد خام مورد مصرف در تولید سیمان در هنگام پخت با هم واکنش نشان داده و ترکیبات دیگری را به وجود می آورند. معمولا چهار ترکیب عمده به عنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده سیمان در نظر گرفته می شوند که عبارتند از :

روشهای ساخت سیمان

روشهاى مختلفى براى تولید سیمان وجود دارد. اصولا چهار روش براى تولید سیمان وجود دارد.

1 . روش تر

2 . روش نیمه تر

3 . روش نیمه خشک

4 . روش خشک

مراحل ساخت سیمان

 1. مواد اولیه سیمان پرتلند

مواد اولیه سیمان پرتلند اساسا شامل مواد آهکى و رسى مى باشند.

بدین معنى که در تهیه سیمان پرتلند از مواد خامى استفاده مى شود که حاوى کربنات کلسیم و ترکیبات آلومینیوسیلیکات ها باشند.

سیمان ها مواد چسبنده اى هستند که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند.

این تعریف از سیمان داراى آن چنان جامعیتى است که مى تواند شامل انواع چسبها از جمله چسبهاى مایع که در چسبانیدن قطعات سنگ

یا سنگ و فلزات به یکدیگر بکار مى روند نیز بشود.

نمونه اى از این چسبها در صنعت سیمان در کار گذاشتن آجر نسوز در کوره سیمان مورد مصرف دارد

خاصیت اصلى آن این است که آجر نسوز ( که یک جسم سرامیکى است ) را به بدنه کوره ( آهن ) مى چسباند، همچنین انواع سیمان هاى

دیگر که در دندانپزشکى مورد مصرف دارند، از جمله چسب ها مى باشد.

 

 

 

اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۲۲:۰۱
میلاد کمالی

سیستمهای گرمایشی در ساختمان

سیستمهای گرمایشی در ساختمان

گرمایش مرکزی

در سیستمهای گرمایش مرکزی، گرمای مورد نیاز تمام قسمتها در یک قسمت از ساختمان تولید میشود و به کمک وسایل توزیع از

قبیل رادیاتور، فن کویل، کانال و ... به بخشهای مورد نیاز فرستاده میشود.

اساس کار سیستمهای گرمایش مرکزی بر این است که حرارت از یک منبع انرژی به قسمتهای مختلف ساختمان انتقال مییابد.

برای انتقال حرارت وجود سیال واسطهای چون آب، بخار و یا هوا لازم است که ناقل حرارت بین منبع انرژی و دستگاههای گرم کننده باشد.

سیستمهای گرمایش مرکزی همگی دارای یک دیگ آب گرم یا دیگ بخار میباشند

تفاوت میان سیستمهای مختلف گرمایش مرکزی در پایانههای آنها میباشد که میتواند رادیاتور آلومینیومی یا فولادی، فن کویل،

هواساز یا فن کویلهای کانالی باشد.

گرمایش کفی سیستم ساده‌ای است به شرطی که آن را بشناسید


کفی به پروفیل ایده آل بسیار نزدیک است. گرما به آرامی از کف به سمت سقف منتشر میشود
.
پای گرم و سر خنک، به سلامت کمک می کند
.
مزایا در یک نگاه:
• گرمای مطبوع و یکنواخت
• عدم وجود رادیاتور، بنابراین:
• معماری راحت‌تر: ضمن استفاده اقتصادی از فضا، امکان طراحی فضاها با جلوه‌ها و ایده‌های نو فراهم می‌شود.


•دیوارهای تمیز: در ضمن، پرده‌ها تمیزتر می‌مانند و مبلمان و سایر اثاثیه منزل نیز دیرتر کثیف می‌شوند.


• فضای مفید بیشتر: با بهره‌گیری حداکثر از فضای موجود، محدودیت رایج در تعیین محل اثاثیه‌ی اتاق هم دیگر وجود ندارد.


•ایمنی و بهداشت: هیچ سطح داغ و یا لبه‌ی تیزی وجود ندارد، و برای بیماری‌های آلرژیک مانند آسم، و بیماری‌های مفصلی مانند

رماتیسم بسیار ایده‌آل است.


•صرفه‌جویی در مصرف انرژی: در مجموع، سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ بین 30 تا 50% باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود.


•ارزش افزوده برای ساختمان: ارزش یک منزل، با میزان آسایشی که برای ساکنینش فراهم می‌کند نسبت مستقیم دارد.


به این ترتیب، برای استفاده از گرمایش کفی دلیل بیشتری لازم نیست. بلکه سوال واقعی این است که چرا از گرمایش کفی استفاده نکنید!


 

اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۲۱:۰۸
میلاد کمالی

استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی

استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی

 


 • در شهر ها ، ساختمان مدرسه  باید هسته یک مجتمع مسکونی باشد . از نزدیکی مدرسه به خیابانهای شلوغ  و اصلی شهر ،  بخاطر آلودگی  هوا ، سر و صدای زیاد  و سوانح رانندگی  باید پرهیز کرد .

 • مدرسه باید حداقل یکصد متر  از خیابان  اصلی  فاصله  داشته باشد .

 • بهتر است که مدرسه در نزدیکی پارک نباشد  و در محله ای آرام و دور از کارخانه یا اماکن پر سر و صدا  و شلوغ همچون قبرستان ، حسینیه و ...  باشد .

 • مدرسه باید  با ساختمان های اطراف خود حداقل بیست و پنج متر فاصله داشته باشد تا روشنایی و تهویه مطلوب را داشته باشد .

 • درختان بلند که موجب کاهش روشنایی در کلاس درس می شوند ، نبایستی  در نزدیکی ساختمان مدرسه باشند .

 • مدرسه را در بلندی یا پستی زیاد نباید احداث کرد ( بخاطر وزش باد زیاد یا مه آلود شدن محیط )

 فضاهایی که در یک فضای آموزش باید مورد استفاده قرار گیردند عبارتند از :

.1فضاهای آموزشی :

کلاس های درس – کارگاه – آزمایشگاه – سالن سخنرانی یا همایش – کتابخانه – سالن سمعی و بصری – سالن امتحانات می باشد .

 1. فضاهای رفاهی خدماتی :

سرویس های بهداشتی – سلف سرویس – انباری و موتورخانه – زمین و سالن ورزشی – زمین های بازی و محوطه

 1. فضاهای ادرای :

اتاق های اداری – مدیریت و معاونین – آرشیو و بایگانی – اتاق های مشاوره تحصیلی – اتاق اساتید و معلمان – اتاق جلسات – بخش

سرایداری و نگهداری نیز می باشد.

 1. بخش آموزشی و پژوهشی :

در طراحی فضاهای آموزشی و پژوهشی که در بالا ذکرشد

نوع طراحی هر کدام از آنها بسته به شمار افراد استفاده کننده از آنها متغیر و متفاوت است

در طراحی چنین فضاهایی بی شک ملاحضات فرهنگی تمدنی مذهبی و ... مناسب با نوع اجتماع و محیط در استاندارد های طراحی

فضاهای آموزش تاثیر گذار است .

سالن اجتماعات:

 • فضا نشتن برای هرنفر 50 در 50 مترمربع است،

 • ازپشت صندلی ردیف اول تا سن 3متر فضا،

 • فاصله ی هر ردیف صندلی تا ردیف بعد 60سانتی متر،

 • حداقل عرض راهروها 1.80متر،

 • عمق سن حداقل 5متر،

 • دارای 2 راهرو فرارو عرض آن برابر1.20است، عرض در راهرو های فرار مطابق با جمع بازشو های مربوط به راهرو می باشد.

 • برای دید مناسب به سن به ازائ هر ردیف صندلی 12 سانتی متر کد ارتفاعی افزایش پیدا می کند .

 

اولین بار توسط سایت dl-doc.ir  منتشر شد

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۲۰:۲۰
میلاد کمالی

پاورپوینت واحد همسایگی

پاورپوینت واحد همسایگی

مقدمه:

در دوران پس از انقلاب صنعتی و انباشته شدن شهرها از جمعیتِ شاغل در بخش صنعتی و توسعه ماشینیزم، دیدگاه های متفاوتی در رابطه با توسعه شهرها و ویژگیهای درونی آنها مطرح شد.

یکی از این نظریات تئوری«واحد همسایگی » بود که توسط «کلارنس پری » مطرح شد.

او ابتدا در سال ۱۹۲۶ میلادی طرح مقدماتی «واحدهای خودیار» یا «واحد همسایگی» را منتشر کرد

سپس در سال ۱۹۲۹ گزارش جامع این طرح توسط پری در کمیته طرح منطقه ای نیویورک و حومه منتشر شد.نگرانی پری از عدم بهسازی شرایط کالبدی و اجتماعی مادرشهرهای ایالات متحده، در ربع اول قرن بیستم موجب شد تا طرح واحد همسایگی شکل بگیرد.

پری تا حد زیادی تحت تأثیر منطقه بندی ، نحوۀ واگذاری مسکن و دیگر جنبش های اصلاح طلبانه مطرح در آن زمان در ایالات متحده قرار داشت.

طرح وی علائق روز افزون به مشارکتی کردن خدمات شهری را نشان میدهد.

گزارش اصلی سال ۱۹۲۹ به صورت بخشی از طرح منطقه ای نیویورک نگاشته شد که رهنمودی برای توسعه حومه های شهری بود.

پری بر این باور بود که زندگی گروهی که در فطرت انسان ها نهفته است.

برای او مطلوب بوده و پیش نیاز نظم و آموزش اجتماعی است.

تا کنون پروژه های بسیاری نیز بر اساس نظریه واحد همسایگی در حومه های نیوجرسی، بوستون، نیویورک و فلوریدا ساخته شده است.

۱ـ شیعه، اسماعیل/ مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری / دانشگاه علم و صنعت/ ۱۳۷۶

۲ـ راینر، توماس/ ترجمۀ نوین تولایی/ زیستگاه‌های اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری/ نشر فضا/ ۱۳۸۲

۳ـ The report of Florida Regional Planning Council/ www.tcrpc.org

۴ـ Neighborhood Planning/ W.Denis Keating & Norman Krumbloz/ www.planning.org / ۱۹۹۲

۱ ـ حریم همجواری در محله به محدوده از چند واحد مسکونی در جوار هم گفته می شود که روابط اجتماعی و سطح ارتباطات بین آنها

بالاتر از سطح ارتباط با دیگر ساکنین محله است.

Radburn منطقه ای در نزدیکی نیوجرسی در ایالات متحده آمریکاست

 اولین بار توسط سایتdl-doc.ir منتشر شد

از اینجا دانلود کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۹:۴۳
میلاد کمالی

ضوابط مکانیابی ایستگاههای آتش نشانی شهری

ضوابط مکانیابی ایستگاههای آتش نشانی شهری

ضوابط مکانیابی ایستگاههای آتش نشانی شهری تاسیسات وتجهیزات شهری

موجودیت شهرها عموما با سرویس دهی و ارائه خدمات به ساکنان در محدوده قانونی و حریم شهر است .

ایستگاههای آتش نشانی با عنوان مکان هایی برای استقرار و انتظار خودروهای آتش نشانی از جمله مراکز مهم وحیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که بهره وری از سرمایه گذاری ها را افزایش میدهد.

درحال حاضر درشهرهای کشور توزیع تاسیسات و تجهیزات ومنجمله ایستگاه های آتش نشانی مبتنی بر احساس نیازمندی به ارائه

این گونه تسهیلات توسعه ارگان های مختلف ازجمله شهرداری درخواست ساکنان محل ونیز اراضی پیش بینی شده برای کاربری

تاسیسات و تجهیزات شهری در توسعه شهری مصوب انجام میشود

در هر موقعیتی که مناسب تشخیص داده شوند تسهیلات مستقر میگردند.

تاریخچه تشکیل ایستگاه آتش نشانی در ایران

-نخستین شهر در ایران که به تجهیزات و سازمان آتش نشانی مجهز شد شهر تبریز بود.

-150 سال پیش روس ها در شهر تبریز سازمان آتش نشانی را تاسیس نمودند.

-اولین ایستگاه آتش نشانی در قزوین در سال 1303 تاسیس شد.

-اولین ایستگاه آتش نشانی در تهران توسط یک ژانرال روسی در محله سه را ه

امین حضور در سال 1303 بنا شد.

تعریف ایستگاه آتش نشانی

-دومین وسومین واحد های آتش نشانی رسمی در جنوب کشور ودر شهرهای مسجد سلیمان و آبادان ایجاد شد و در این زمان علت احداث این واحدها حفظ تاسیسات ایجاد شده در پالایشگاه شهرهای مربوطه متصور است .

 • ایستگاه محلی است برای استقرار و انتظار نیروهای آتش نشانی و نجات و هم چنین نگه داری خودرو ها و تجهیزات و مواد اطفایی است.
 • در ایستگاه آتش نشانی نیروها موظف هستند در ساعات غیر حادثه خود و تجهیزاتشان را در آمادگی کامل باشند.
 • در بعضی از ایستگاه ها بنا به نیاز یک برج دیده بانی نیز ساخته می شود.

اولین بار توسط سایتdl-doc.ir منتشر شد

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۶ ، ۲۲:۳۲
میلاد کمالی

پاورپوینت نوشهرگرایی | NEW URBANISM

پاورپوینت نوشهرگرایی | NEW URBANISM

—در سالهای اخیر جنبش نو - شهرسازی به عنوان یکی از مطرح ترین دیدگاه های شهرسازی انسان گرا در سطح جهان مطرح گشته است.

شکل گیری این جنبش به اواخر دهه 1970 و ابتدای دهه 1980 باز می گردد

طی دهه 1990 رشد سریعی داشته است به طوریکه در حال حاضر جزء مقوله های مهم شهرسازی دنیا می باشد .

— نگرش پست مدرن در پاسخ به نیاز های اجتماعی انسان که در تمدن جدید تا حدودی نادیده گرفته شده است  .

در شهرسازی یکی از جنبشهای جدید پست مدرن در زمینه برنامه ریزی و طراحی شهری در سه دهه اخیر , جنبش نو- شهرسازی ( یا شهرسازی جدید ) بوده است .

 

این گونه شهرسازی که پایه های آن در زمان بازسازی جنگ جهانی شکل گرفت در اواخر دهه 1970 شکل نهایی به خود گرفت .

در ابتدای دهه 1980 ایالات متحده آمریکا شاهد اجرای اولین نمونه های اجرای این نوع شهرسازی بوده است .

—اصول نو- شهرسازی در منشور CNU  

الف ) منطقه ، کلان شهر ، شهر و شهرکوچک .

ب) محله ، زیر محله و کریدور .

پ)بلوک شهری ، خیابان ، بنا .

—1- منطقه های کلان شهری مکان های کاملاُ مشخصی هستند که دارای مرزهای جغرافیایی هستند که حاصل توپوگرافی ، آبگیرها ، سواحل

، زمینهای کشاورزی ، پارکهای منطقه ای و رودخانه ها هستند .

کلان شهر نیز از تعدادی مرکز تشکیل شده است که عبارت اند از شهرهای بزرگ ، شهرها و روستاها که هر کدام مراکز و لبه های مشخص خود را دارند .

—2- منطقه کلان شهری اصلی ترین واحد اقتصادی جهان امروز است .

در سیاستهای دولتی و اجتماعی ، برنامه ریزی کالبدی ، و راهکارهای اقتصادی این واقعیت جدید باید در نظر گرفته شود .

مهمترین عامل در نوشهرسازی پیاده رو ها هستند

هرچند بر این نوع شهرسازی نام نو سنتی نیز گذارده شده است

اما تفاوتهایی با شهرسازی سنتی آمریکا دارد برای مثال نوع تقاطع در شبکه خیابانها در آنها متفاوت است  .

در شهرهای سنتی آمریکا از شبکه خیابانهای معمولی ( چهارراه های راست گوشه ) استفاده شده است .

در حالیکه در نوشهرسازی برای ایجاد جذابیت بصری و کم کردن حجم ترافیک از تقاطع های سه راه T  شکل , بهره برده می شود .

اصول نو- شهرسازی در منشور CNU  

الف ) منطقه ، کلان شهر ، شهر و شهرکوچک .

ب) محله ، زیر محله و کریدور .

پ)بلوک شهری ، خیابان ، بنا .

   اولین بار توسط سایت dl-doc.ir منتشر شد  

    از اینجا دانلود کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۶ ، ۲۲:۱۱
میلاد کمالی

سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد

سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد

تقسیم بندی سیستم های هوشمند حمل و نقل :

 1. سیستم های پیشرفته حمل و نقل عمومی و اطلاع رسانی به مسافران
 2. سیستم های اطلاع رسانی پیشرفته به رانندگان: این سیستم ها اطلاعات لحظه ای را برای رانندگان فراهم می کنند مانند : برنامه ها ومسیرهای ترانزیت ، هدایت مسیر ، تصادفات ، شرایط بد آب و هوایی ، تعمیرات جاده ای و ....
 3. سیستم های پیشرفته مدیریت حمل و نقل شامل تجهیزات کنترل ترافیک از قبیل چراغ راهنمایی ، Ramp ها ، تابلوهای نمایش متغیر پیام ، مرکز کنترل ترافیک
 4. سیستم های پرداختی حمل و نقل شامل اخذ عوارض الکترونیکی ، طرح ترافیک ، هزینه رفت و آمد در خطوط ویژه و ...
 5. سیستم های کاملا یکپارچه حمل و نقل هوشمند مانند یکپارچه سازی ارتباطات وسایل نقلیه با Infrastructure، وسایل نقلیه با وسایل نقلیه ، وسایل نقلیه به سنسورهای کنار جاده ، چراغ های راهنمایی و یا سایر وسایل نقلیه برای کنترل دارایی .
 • افزایش امنیت
 • صرفه‌جویی در وقت
 • بهبود کیفیت زندگی
 • بهبود شاخص های زیست محیطی
 • افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی
 • بهره گیری از سرویس های اطلاعاتی در خودرو
 • بهبود عملکرد عملیاتی سیستم‌ها به ویژه با کاهش ترافیک

در زمینه مدیریت ترافیکی

 • ارتقاء انضباط ترافیکی در شهر
 • بهبود مسیرهای حرکتی ناوگان های حمل و نقل
 • برنامه ریزی و مدیریت موثر مسیرهای ترددی متناسب با حجم درخواست سفر

در زمینه خودروهای خدمات شهری

 • افزایش کارایی ناوگان خودروهای خدمات شهری
 • نظارت و مدیریت عملکرد خودروهای خدمات شهری
 • سیستم مدیریت پارکینگ
 • سیستم‌ پرداخت الکترونیکی
 • سیستم‌ جامع مدیریت پارکینگ
 • سیستم‌ اطلاع رسانی مسافرین
 • سیستم هشدار ایمنی وسیله نقلیه
 • سیستم مسیریابی و انتخاب بهینه
 • سیستم‌ مدیریت موارد اضطراری و امدادی
 • سیستم ثبت و کنترل موقعیت مکانی متحرک ( خدماتی ، عمومی )
 • ایجاد ارتباط سامانه با مکانیزم توزیع یارانه سوخت وسایل نقلیه عمومی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۶:۰۶
میلاد کمالی

پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه

پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه

یکی از بزرگترین مشکلاتی که بناهای فرهنگی نظیر موزه ها، گالری ها و کتابخانه ها با آن روبه رو هستند نیاز به گسترش و تامین فضا برای اثار جدید است.

این امر در کتابخانه های قدیمی که امروزه با گسترش صنعت چاپ و همچنین اضافه شدن اسناد اطلاعاتی دیجیتال مواجه شده اند بیش از پیش محسوس می باشد.

پیداست که تنها راه پیش رو بازسازی ساختمان های قدیمی گسترش بنا و در برخی مواقع الحاق ساختمانی جدید است.

چنین رویکردهایی در بناهایی نظیر موزه هنر مدرن نیویورک و یا کتابخانه های ملی نظیر کتابخانه ملی فرانسه که سابقه فعالیت آنها به

قرن ها رسیده و میلیون ها کتاب را در خود جای داده اند به طراحی ساختمان هایی جدید انجامیده است.

بدین ترتیب در نظر گرفتن میزان گسترش و نیازهای آتی چنین بناهایی از جمله عواملی است که در هنگام طراحی می بایست مدنظر قرار گیرد.

خلاقیت در معماری نورمن فاستر در فرم با عملکرد محدود نمی شود بلکه تمامی ابعاد کالبدی و غیرکالبدی ساختمان از طراحی فرم گرفته تا تاثیرات فرهنگی، روانشناختی و محیط زیست همگی از هوش و هنر این معمار با تجربه بهره می برند.

یکی از بهترین نمونه هایی که در آن نوآوری های فاستر موجب جیرت منتقدین و معماران نسل جوان شده است ساختمان کتابخانه ای

است در برلین که به مغز برلین شهرت یافته و سیمای متفاوت ان امروزه به شاخصی فرهنگی برای پایتخت تبدیل شده است.

دانشگاه ازاد برلین به عنوان مهم ترین انستیتوی علمی شهر سمبل و محور گرایشات فکری نسل معاصر محصوب می شود

نقشی اساسی در شکل گیری و حیات طبقه روشنفکر برلین پس از جنگ جهانی تاکنون داشته است.

در طرح بازسازی ساختمان های این دانشگاه طراحی کتابخانه ای برای دانشکده زبان و ادبیات به دفتر معماری نورمن فاستر سپرده شد که کتب و منابع یازده دپارتمان را در خود جای داده است.

الگوی استفاده از حیاط های مرکزی در شهر برلین در بسیاری از ساختمان ها دیده می شود

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۵:۵۲
میلاد کمالی

پاورپوینت خانه‌های هوشمند

 پاورپوینت خانه‌های هوشمند

خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند معمولاً یک خانه یا ساختمانی است که در آن از تجهیزات خاصی با ساختار ویژه جهت کنترل و مانیتورینگ خانه استفاده می گردد.

فرض کنید در یک زمستان سرد ناگهان تصمیم می گیرید که تعطیلات آخرهفته را به دور از جنجال و هیاهوی شهر شلوغ خود با

استراحتی کوتاه در یکی از شهرهای خوش آب و هوای کشور بگذرانید .

تصور کنید در هنگام بازگشت به سوی محل سکونت خود با یک پیام کوتاه از طریق تلفن همراهتان به راحتی محیط خانه را پذیرای حضور خود می کنید.

n  1- کنترل و مانیتورینگ تجهیزات منزل در همه زمان ها با استفاده از پانل های کنترلی نصب شده در محل های مورد علاقه مانند اتاق

خواب والدین و در بیرون از منزل با استفاده از خط تلفن یا مبایل و یا اینترنت .

n 2- تنطیم کردن دمای منزل و فعال کردن سیستم سرمایشی و گرمایشی برای رسیدن به آن دما تا علاوه بر ایجاد محیطی مطلوب از

اتلاف انرژی جلوگیری نمود .

n3- کنترل کودکان با استفاده از دوربین های قرار داده شده درمنزل.

n4- سیستم های امنیتی ( دوربین های مدار بسته، قفل های الکترونیکی و ...)

امکانات

n1- اجرا بدون نیاز به تغییر در سیم کشی برق ساختمان

n2- روشن و خاموش نمودن ادوات برقی با استفاده از ریموت کنترل و کلید دیجیتالی

n3- قابلیت کنترل و ارسال فرمان از طریق خط تلفن از خارج از منزل

n4- امکان کم و پر نور کردن روشنایی ها با استفاده از ریموت کنترل

n5- قابلیت استفاده از ریموت کنترل به جاری ریموت تلویزیون ، وی سی دی و ...

n6- امکان استفاده از کلید و پریزهای موجود در ساختمان

n7- امکان خاموش و روشن کردن تمام روشنایی ها با یک کلید

n8- دارای ریموت کنترل رادیویی با برد بیش از 50 متر در فضای بسته

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۲۲:۴۴
میلاد کمالی

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.

بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است.

انجام تحقیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.

بطورکلی،این پژوهش ها به دو صورت نظری وعملی انجام می گیرد.

دروجه اول،مباحث نظری مربوط به اقلیم و ساختمان،مورد بررسی قرارمی گیرد

در وجه دوم،با بهره جستن از آمار آب و هوایی مناطق مختلف و انجام تقسیم بندی های اقلیمی،همچنین با استفاده از نمونه های

ساختمانی مناطق مختلف اقلیمی،آزمایش ها و محاسبات دقیق صورت می گیرد.

از آنجا که ازمایش ها عملی در چار چوب وظایف موسسات تحقیاقات ساختمانی انجام می گیرد

این امر تنها با تخصیص بودجه وزمان کافی از سوی سازمانهای مربوطه اماکان پذیر است

همچنین به دلیل نبود امکانات عملی جهت انجام این برنامه ها ودر دست نبودن امار واطلاعات آب وهوایی مناطق مختلف، پژوهش حاضر بیشتردر وجه اول استوار است.

معماری واقلیم، پیوندشان بیشتر به رابطه نوزاد وآغوش می ماند، یا نسبت هر رستنی با خاک ، حریم امن وبستر بالیدن.

با بستگی ای تکامل آفرین؛ الهام بخش والبته ، نه محیط زا. در این معنا، آغوش، خاک واقلیم ، رابط حیات وسرزندگی ونبودشان نمود میرایی است .

تجربیات معماری بومی در پهنه جهان وآروین های آن در معماری ایران زمین نیز ، خود گواه تاکیدی بر اندیشه ی فرم زایی ملاحظات

اقلیمی در معماری است تا عاملی بر محدودیت آن یا اسارت معمار.

تقسیمات اقلیمی در جهان

در مورد تقسیم بندی اقلیمی نقاط مختلف جهان، روشهای گوناگونی پیشنهاد شده که از میان روش کوپن – دانشمند اتریشی- مورد قبول قرارگرفته است.

کوپن براساس رشد ونمو انواع نباتات،   پنج نوع اقلیم در مقیاس جهانی معرفی کرده است که عبارتند از:

اقلیم بارانی استوایی : در این اقلیم فصل سرد وجود ندارد و معدل دمای هوا در 5سردترین ماه سال بیش از18 درجه سانتی گراد است .

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۹:۳۴
میلاد کمالی

محوطه سازی و طراحی بدنه فضاهای باز-نماها

محوطه سازی و طراحی بدنه فضاهای باز-نماها

 تعریف پارک شهری: 
پارکهای شهری که دارای جنبه های تفریحی ، تفرجی ، فرهنگی و بالاخره زیست محیطی و سالم سازی محیط هستند و جنبه های سرویس دهی به مناطق مختلف شهر را دارا می باشند .

و یا به عبارتی دیگر برای واژه پارک مفاهیم زیادی بکار برده شده است .

یکی از آنها تعاریفی است که فرهنگ وبستر از پارک دارد که طبق آن پارکها به این گونه تعریف شده اند:

1.مناطقی از جنگل .کوه و دشت با مناظر زیبا و دیدنی جهت استفاده عموم.

2.مناطقی در داخل و یا حاشیه شهرها که برای تفرج عموم در نظر گرفته شده اند.

3.مناطقی در داخل شهر که دارای نیمکت و درخت و... است.

4.مناطقی برای حفظ حیات وحش که طبق دستورالعمل دولت در نظر گرفته میشوند.
5.پدیدههای استثنایی کشور

هدف از ایجاد پارک:
.احداث پارکها و ایجاد فضای سبز در تلطیف هوا و افزایش کیفیتآن موثر اند.

.مردم بخشی از اوقات فراغت خود را در فضای سبز سپری میکنند و با قدم زدن در پارک و نشستن زیر سایه درختان خستگی کار روزانه را از تن به در کرده و تمدد اعصاب می کنند.

فضای سبز پارکها و بوستان ها در ایجاد چشم انداز دلنواز در فضای شهری نقش دارند و آرامبخش جسم و روح اند.

.فضاهای سبز شهری گاهی برای عملکردهای اجتماعی و فرهنگی نیز استفاده می شوند.

.پارکها فضایی به منظور بهسازی محیط اند و ضرورت آنها خصوصا در نقاط پر تراکم بزرگ احساس می شود.

.احداث فضای بازی برای کودکان

.مکانی برای آموختن و آموزش فردی و گروهی

گرد هم آوردن افراد جامعه و نزدیک کردن مردم به طبیعت.

در واقع با گرد هم آوردن طبقات مختلف جامعه و نزدیک کردن مردم به طبیعت و از بین بردن ناهنجاری های ناشی از زندگی شهری و ماشینی انسان ها برای ایجاد تعادل روانی در جامعه ضروری اند.

نمایشگاهی زنده از انواع درختان

درختچه ها وگلها و سایر گیاهان .به منظور نگهداری عده ای از جانوران و تهیه محیط زیست آنها .تهیه محلی برای جلوه گر ساختن هنر معماری با استفاده از بناها و
آبنما ها و کار با سنگ و خاک و گیاهان.

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۲۳:۴۷
میلاد کمالی

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری

چکیده کتاب

.1بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی

.2بخش دوم:تحولات شهرنشینی

.3بخش سوم:تحولات شهرسازی

.4بخش چهارم:برنامه ریزی وانواع آن

.5بخش پنجم:روش مطالعه وضع موجود

.6بخش ششم:ارایه طرح هاوراه حل ها

.7بخش هفتم:الگوی برنامه ریزی وجایگزینی نیازمندی های شهری

.8بخش هشتم:ضوابط توسعه زمین وتاسیسات زیر بنایی

.9بخش نهم:تاثیرعومل اجتماعی واقتصادی وطبیعی درطرح های شهرسازی

.10بخش دهم:نواحی مسکونی

بخش یک

مفهوم شهروشهرسازی

 محیط زیست داری مفهومی جامع است.درحالی که شهروشهرسازی تصویر محدودی ارآنرااذهان زنده میکند.مفهوم محیط محیط زیست،شهروشهرسازی وتمام آنچه راکه ازاین پدیده می شناسیم دربر میگرد.

احساس لزوم تثبیت دریک نقطه واحتیاج به زندگی در یک نقطه واحتیاج به زندگی درکنار یکدیگر،انسان رابرآن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی وداده های ساختمانی محیط اطراف خود،به ایجادمسکن دست بزند.

نحوه زندگی بشروسکونت او،دارای دوتقسیم بزرگ کوچ نشینی ویکجا نشینی است که شامل:

کوچ نشینی برمبنای(صیدوشکار،زندگی شبانی،ییلاق وقشلاق،مهاجرت شبانی وکشاورزی ابتدایی)

یکجا نشینی برمبنای کشاورزی وبهگزینی مواد کشاورزی

ازدیدگاه دیگر،زندگی ثابت وایجادده(درمکان مناسب)همراه باکشاورزی آغاز می شود ودرادامه با پراکندگی روستاهاومبادلات کالاهای کشاورزی شهرهابه وجودمی آیند.

وجود روستا از لزوم وجودشهرهاست،پس اهمیت توجه به روستا ها کمتراز  شهرهانیست واین درحالی است که باوجودگسترش روز افزون شهرها هنوز قسمت اعظم انسان ها در روستاها ساکنند.

مهاجرت روستاییان به شهرها به علت وجودامکانات رفاهی در شهرها وکمبودآن درروستاهاصورت گرفته است واین پدیده باعث کاهش تولیدات کشاورزی در روستاها وتراکم بیش از حد جمیت در شهرهاشده است.

لزوم یک ارتباط صحیح وتدوین برنامه های برای استفاده هرچه بیشتراز استعداد های طبیعی درمکان های مختلف ضروری است!

برنامه ریزی ها باید به نحوی به مرحله اجرا درآیندکه به سکونت گاه ها وفعالیت های انسانی به صورت یک جامعه بزرگ منطقه ای نگریسته شودکه جمعیت آن درمناطق مختلف پخش شده است.

شهرچیست؟

شهرمجموعه ای ازترکیب عوامل طبیعی،اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که درآن جمعیت ساکن،متمرکز شده اند.ویژگی های آن(به صورت منظم،دارای آداب ورسوم،دارای تخصص مختلف،وابستگی شدید به روستاها،جمعیت نسبتا متراکم،وجود خیابان هاومراکز کار و تجارت،امکانات رفاهی وآموزشی)

دردوره های گذشته ویژگی های بالا درشهرها نبوده اما شاخصی داشته که آن را از شهرها جدا میکرده مثلا:Urbsدرروم باستان که به مناطق غیر روستااطلاق می شده.

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۲۳:۲۵
میلاد کمالی

برنامه‌های مسکن پس از انقلاب اسلامی

برنامه‌های مسکن پس از انقلاب اسلامی

v مقدمه

v شناخت اصول 31 و 43 قانون اساسی

v عوامل مؤثر در بحث نیازسنجی مسکن

v مهم‌ترین سازمان و ارگان متولی مسکن در ایران (وزارت مسکن و شهرسازی)

v وظایف محول شده به دولت در بحث تامین مسکن

v برنامه‌های بخش مسکن در بعد از انقلاب

v نتیجه‌گیری

v منابع

مسکن در میان نیازهای انسان یکی از نیازهای مهم تلقی می‌شود. در دنیا سیاست‌گذاری مربوط به مسکن، یکی از سیاست‌های مهم به شمار می‌رود.

در ایران نیز از طریق سیاست‌های 5 ساله عمرانی به موضوع مسکن پرداخته شده است.

vجایگاه مسکن مناسب در حقوق بین الملل

توجه به آزادی انسان برای انتخاب مسکن، بهره‌مندی از حق مسکن مناسب،

vحوزه اقتصادی مسکن

سهم مسکن در سبد خانوار، مسکن کالایی بدون جانشین، مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن

بنابراین تمرکز بر مسکن امکان انجام این آزمون مهم را فراهم می‌کند که ببینیم بازار تا چه اندازه و به چه شکل نیازهای مردم را برآورده می‌کند.

سیاست‌گذاری تمام اقدامات دولتی و سیاست‌های قانونی یا اقتصادی را شامل می‌شوند که تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم بر مسکن دارند. این عوامل شاید حتی شامل موارد زیر باشد:

vسیاست‌هایی نظیر حمایت‌های مربوط به مسکن

vقیمت مسکن

vسیاست‌های مالیاتی موثر در تملک مسکن

vاستانداردهای مسکن

vمسائل مرتبط با اجاره خانه نیز باشند

v اصل 31 تاکید دارد ، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

اصل 31 قانون اساسی بخشی از ماموریت‌های وزارت مسکن است و دولت را مکلف می‌سازد تا زمینه‌های لازم برای تأمین مسکن مردم

بویژه گروه‌های کم درآمد و جوانان را فراهم کند.

vتامین زمین مورد نیاز در داخل محدوده متناسب

vتوجه به ضوابط و مقررات شهرسازی

vایجاد منابع مالی و تسهیلات مسکن

vدعوت به همیاری و همکاری از خیرین مسکن‌ساز

vاستفاده از توانمندی‌های سازمان‌ها و ارگان‌ها

vنظارت بر کیفیت ساخت و ساز از طریق ایجاد قوانین و مقررات

vاستفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در بحث انبوه‌سازی

 از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۷:۰۲
میلاد کمالی

پاورپوینت توسعه محور حمل و نقل

پاورپوینت توسعه محور حمل و نقل

یکی از محسوس ترین مشکلات در ارتباط با مسافرت های شخصی افزایش ازدحام درمناطق باهویت، پراهمیت و شاخص شهری است

به طوری که یکی از بزرگترین اهداف برنامه ریزی و طراحی شهری به ویژه در مراکز شهری خودداری از برنامه ریزی و طراحی اتومبیل محور و سعی در ایجاد گزینه هایی جهت کاهش نیاز به خودرو شخصی بوده است.

امروزه حمل ونقل به عنوان یکی از مهمترین عناصر ساختاری بر شهرها اثرگذار می باشد از طرف دیگر گسترش شهرها نیز بر شبکه ها و سامانه های ترابری تاثیر می گذارد.

در جهت گیری اکثر کشورهای صنعتی و توسعه یافته در حل معضل ترافیک شهری و حومه،رو آوری به سوی حمل و نقل همگانی به عنوان یک اصل غیر قابل انکار پذیرفته شده است.

توسعه حمل ونقل همگانی محور یکی از این راهکارها است.

که این توسعه در تحقق بخشی به مفهوم توسعه پایدار ؛ مزیت ها و ویژگی های شیوه های مختلف حمل و نقلی نظیر پیاده روی، دوچرخه سواری،مترو،اتوبوس و...را بیان می کند .

اصول توسعة حمل ونقل محور

1- در فاصله 4 کیلومتر تا 8 کیلومتر از ایستگاه حمل و نقل

2- توسعه فشرده و متراکم

3- ایستگاه حمل و نقل با توسعة تراکم بالا

4-  ترکیب کاربری مسکونی با کاربری ها

5- تشویق به پیاده روی و دوچرخه سواری

6- ایجاد بلوک های مسکونی فشرده و متراکم

7- ساختار مختلط

8- ایجاد مسکن متنوع

9- ایجاد کمربندهای سبز و پارک

10- ایجاد نشانه های خیابانی و ورودی های جذاب

11- ایجاد شبکة حمل و نقل عمومی متصل به یکدیگر

روش شناسی : پژوهش ها نشان می دهد زمین ها و سفرها تعیین کنندة یکدیگرند؛ بنابراین حمل و نقل و برنامه ریزی کاربری زمین

باید با هم هماهنگ باشند .

مجموعه روابطی که به وسیلة چرخة بازخورد حمل و نقل- کاربری زمین تعیین می شود، خلاص هوار از این قرار است:

1- توزیع کاربری های زمین

2- توزیع فعالیت های انسان در فضاهای شهری،

3- توزیع زیربناها در سامانة حمل و نقل

4- توزیع دسترسی ها در فضاهای شهری

(جهانشاهلو و امینی، 1385 ).

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۶:۵۹
میلاد کمالی

فضاهای مورد نیاز در فرهنگ سراها

فضاهای مورد نیاز در فرهنگ سراها

ورودی
پذیرش(نگهبانی)
کتابفروشی
گالری
آمفی تئاتر

سینماتک
کتابخانه
کارگاه ها- (مرمت- بوم
سرویس بهداشتی
پارکینگ
کلاس های آموزشی

رستوران

بدارخانه
اموراداری
دبیرخانه نمایشگاه
دفتر مدیریت موزه
اتاق کارشناسان موزه
بخش روابط عمومی
بخش روابط بین الملل
دفترهنری
دفتر پژوهش و آزمایشگاه
دبیر خانه هنری
دبیرخانه اداری
دفتر سرپرست سینماتیک
انبارها
اتاق تاسیسات

میزان فضاهای کتابخانه
عوامل مؤثر بر تخصیص میزان فضاهای کتابخانه عبارتند از حجم مواد ومتون وبخصوص کتابها، میزان سطح که در کتابخانه اشغال می‌کنندو میزان جمعیت کتابخانه که از طریق میزان گردش کتابها در سال تعیین می‌گردد.

فضای مورد میاز برای محاسبه زیربنای یک کتابخانه طبق فرمولی بنام VSC استاندارد IFLA به دست می‌آید
(110 / تعداد کتابها) + (مقدار محلهای نشستن + 72/3) + (430 / گردش کتابها) مثلا برای جا دادن 110 کتاب یک متر مربع در نظر گرفته می‌شود. محل نشستن یک خواننده 72/3 متراست.

ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان حداکثر ارتفاع قفسه‌های فهرست معمولا به اندازه ارتفاع 6 کشو است و در هر کشو نیز در حدود 100 کارت جای می‌گیرد

فهرست معمولا در ارتباط مستقیم با میز امانت و میز اطلاعات مرجع قرار دارند و اغلب در مجاورت آنها مجموعه‌ای از کتابهای مرجع عمومی یا موارد استفاده همگانی نیز قرار می‌گیرند.

از این رو محل قرار‌گیری فهرستها معمولا فضایی باز است که در نزدیک ورودی قرار دارد و بوسیله ردیفهایی از قفسه‌های فهرستها و پیشخوان بررسی و جستجو کشوها تشکیل شده است.

وسعت چنین محلی برای 4 ردیف قفسه‌های دو طرفه در حدود 12 متر مربع برآورد می‌شود.
استاندارد میزها:
میزها از جمله مهمترین وسائل فضاهای مطالعه هستند.

میزهای یک نفره: رقم قابل قبول برای این میزها 900×600 میلی‌متر می‌باشد. این رقم گاهی برای راحتی بیشتر خواننده تا یک متر نیز

افزایش می‌یابد. اگر چه جذابیت بیشتری دارند ولی جای زیادی اشغال می‌کنند.

میزهای 2 نفره: میزهای 2 نفره‌ای که از هم جدا نشده‌اند ظاهرا برای خوانندگانی که روبروی هم قرار می‌گیرند جذابیت چندانی ندارند ولی در صورت قرارگیری در یک سمت ابعاد پیشنهادی 900×120 میلی‌متر می‌باشد.

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۶:۵۵
میلاد کمالی

پاورپوینت آینده شهر جهــانی شدن

پاورپوینت آینده شهر جهــانی شدن

1- شهری شدن

 • پیش بینی سازمان ملل متحد در 1996: بین سالهای 2000 تا 2025 جمعیت شهرنشین به 5 میلیارد نفر می رشد (61 درصد)
 • این پیش بینی برای سال 2050، 72 درصد یا 6.3 میلیارد نفر است.

 • این رشد جمعیت برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشابه نیست.
 • امریکای جنوبی
 • آسیا
 • افریقا

شهری شدن انفجاری+ تفکر ضد شهری

کمتر از یک پنجم جمعیت افریقا در شهرهای

رسمی زندگی می کنند...

جمعیت شهری ساکن در زاغه‌ها در اتیوپی و

چاد از 99 درصد فراتر رفته است.

(LE MONDE | 21.09.2009)

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۶:۴۳
میلاد کمالی

سئوی سایت افزونه Yoast پرمیوم | Yoast SEO Premium

سئوی سایت افزونه Yoast پرمیوم | Yoast SEO Premium

افزونه Yoast SEO Premium 4.9.0 | افزونه سئوی وردپرس Yoast پرمیوم فارسی | اصلاح سئوی سایت وردپرسی | افزایش رنک سایت در گوگل
پلاگین سئوی وردپرس پرمیوم |  Yoast SEO Premium 4.9.0

سازگاری کامل با وردپرس ۴٫۷

سئوی سایت افزونه Yoast پرمیوم | Yoast SEO Premium

امروزه یکی از بهترین و ساده ترین راهکارهای افزایش بازدیدکنندگان سایت، بهینه سازی سئوی سایت و افزایش رنک (امتیاز) سایت در گوگل است.

متخصصان سئو راهکارهای متعددی را برای بهینه سازی سئوی سایت شما انجام می دهند

اما همانطور که می دانید انجام کار توسط این متخصصان نیازمند صرف هزینه های بسیار زیاد است در صورتی که شما با داشتن

یک سایت وردپرسی به راحتی می توانید سئوی سایت خود را افزایش دهید و بهترین جایگاه گوگل در صفحه اول را به خود

اختصاص دهید.

سسیستم مدیریت محتوای وردپرس یکی از بهترین سیستم های مدیریت محتوا برای گوگل به شمار می رود و قالب های وردپرس نیز در

۹۹% از موارد به صورت کاملا استاندارد و مطابق با اصول سئو طراحی می شوند.

در این شرایط شما بخش اعظمی از کارهایی که متخصص سئو انجام می دهد را انجام داده اید و تنها مرحله باقیمانده برای

افزایش سئوی سایت وردپرسی شما، تولید محتوای مناسب با کلمات کلیدی مناسب جهت ثبت در موتورهای جستجوگر از جمله

گوگل است.

برخی از ویژگی های افزونه سئوی وردپرس Yoast

افزونه سئوی وردپرس Yoast پرمیوم با نام تجاری Yoast Seo Premium بهترین، معروف ترین و قدرتمندترین افزونه وردپرس برای بهبود سئوی سایت شما همچون یک متخصص است که به شما کمک می کند تا خطاهایی که در کاهش امتیاز سئو موثر هستند را به هیچ وجه انجام ندهید.

همچنین به کمک افزونه پرمیوم Yoast می توانید بهترین کلمات کلیدی را برای محتوای سایت خود در نظر بگیرید و با رعایت اصول سئو در بخش عنوان، خلاصه، تعداد کلمات، لینک مطلب، استفاده از هدینگ ها و … چندین برابر سئوی سایت خود را افزایش داده و در لیست نتایج اول گوگل قرار بگیرید.

پلاگین Yoast سئو نسخه پرمیوم به طور خودکار تغییرات صورت گرفته در آدرس لینک مطالب شما را تشخیص داده و به جای آنکه بازدیدکنندگان شما با مراجعه به آدرس های قبلی با خطای ۴۰۴ مواجه شوند، آنها را به آدرس جدید منتقل می کند.

این کار در امتیازدهی سئو دارای اهمیت بسیار زیادی است و باتوجه به این اهمیت، مراحل انتقال توسط پلاگین به صورت کاملا خودکار انجام می شود.

از دیگر امکانات هوشمندانه افزونه سئوی وردپرس Yoast پشتیبانی از آنالیز زنده و سریع محتوای مطالب شما و ارائه راهکارها و هشدارهای لازم جهت بهینه سازی محتوا پیش از انتشار آن است.

سئوی سایت افزونه Yoast پرمیوم | Yoast SEO Premium

توجه: افزونه فوق فارسی شده است اما جهت آشنایی بیشتر با آن و چگونگی استفاده از بخش های مختلف آن می توانید فایل ویدئویی آموزش استفاده از این افزونه را از اینجا دانلود کنید (زبان انگلیسی)

سئوی سایت افزونه Yoast پرمیوم | Yoast SEO Premium

 

 از اینجا دانلود کنید

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۶:۴۰
میلاد کمالی

دانلود تحلیل سطوح تاب آوری اجتماعی

دانلود تحلیل سطوح تاب آوری اجتماعی

نمونه موردی: محلات تختی و هرندی منطقه 12 تهران

تاب آوری در لغت به معنی بازگشت پذیری است .

در حوزه علوم اجتماعی تاب آوری معادل است با انعطاف پذیری

تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است

بالا رفتن تاب آوری اجتماعی باید پیش بینی سوانح فاجعه بار و از کارافتادگی سیستم شهری و ....

هدف نهایی تاب آوری فضای شهری رسیدن به تکنیک کاهش مخاطرات است .

دانلود تحلیل سطوح تاب آوری اجتماعی

اهداف پژوهش

بررسی سطوح تاب آوری اجتماعی محلات (تختی و هرندی ) منطقه 12

ارائه پیشنهاداتی در جهت بالا رفتن سطح تاب آوری اجتماعی محلات

ارائه برنامه برای در امان بودن افراد موقع حادثه

پرسشهای پژوهش

کدامیک از محلات تختی و هرندی سطح تاب آوری اجتماعی بالاتری داشته اند ؟

دلیل تغییرات سطح تاب آوری اجتماعی این دو محله چیست ؟

بر پایه مطالعات صورت گرفته تحلیل سطوح تاب آوری  هریک از محلات تختی و هرندی در بخش‌های یاد شده بررسی شده.

مشخصا محله تختی  در هریک از بخش‌های جمعیتی، اقتصادی و تاسیسات شهری،حمل و نقل و دسترسی،منظر شهری و اجتماعی موفقتر بوده.

بدین معنا که درصد دست یابی محله تختی به اهداف مشخص شده در طرح‌های شهری و طرح های برنامه ریزی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی  بیش از محله هرندی بوده است.

در توضیح علت موفقیت محله تختی نسبت به محله هرندی نیز میتوان کانون‌های اصلی اشتغال و توزیع متناسب کاربری‌ها،تکمیل عملیات عمرانی، تکمیل زیرساخت‌های شهری،شبکه منسجم حمل و نقل عمومی،توجه به زیبایی بصری و کیفیت‌های محیطی را برشمرد.

از مزایای این روش نسبت به سایر اولویت بندی های

 vمعیارهای کمی و کیفی را تواما در مبحث مکان یابی دخالت می دهد.

vخروجی آن می تواند ترتیب اولویت گزینه ها را مشخص و این اولویت را به صورت کمی بیان کند.

vتضاد و تطابق بین شاخص ها را در نظر می گیرد.

vروش کار ساده و سرعت آن مناسب است.

از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۶:۳۷
میلاد کمالی

لینک ساز خودکار | Interlinks Manager

لینک ساز خودکار | Interlinks Manager

افزونه Interlinks Manager | مدیریت لینک‌های داخلی | بهینه‌سازی لینک‌های داخلی | Interlinks Manager | بهبود سئوی محتوایی با لینک ساز خودکار

لینک‌های داخلی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های SEO است که در صورتی کارآمد و موثر خواهد بود که  این لینک‌ها از ساختار صحیحی پیروی کنند. واضح است که تولید لینک‌های داخلی برای یک وب سایت با ۳۰۰ تا ۴۰۰ مقاله کار آسانی نیست

اما افزونه مدیریت لینک‌های داخلی به شما کمک می‌کند تا به صورت خودکار این لینک‌ها را برای وب سایت وردپرسی خود تولید کنید.

صفحات بازدید شده از وب سایت شما زمانی که بخواهید محصولی را بفروشید، محصولات جدید را معرفی و بررسی کنید، تبلیغات سایتتان را بفروشید و … بسیار مهم است.

افزونه مدیریت لینک‌های داخلی با تولید هوشندانه و خوش ساختار لینک‌ها به شما کمک می‌کند تا کاربر را با وب سایت‌تان بیشتر درگیر کنید.

باید توجع داشت که این لینک‌های داخلی برای موتورهای جستجو بسیار مهم هستند.

افزونه Interlinks Manager فارسی تمام نیازهای شما برای بررسی لینک‌ها را برطرف کرده و یک رابطه هوشمندانه را برایتان به ارمغان می‌آورد. این افزونه با ابزارهای سنجش میزان کلیک هر لینک، ایجاد لینک‌های داخلی هوشمند و ابزارهای متنوع دیگر به شما در افزایش بازدید کننده کمک بسیاری می‌کند.

از امکانات افزونه Interlinks Manager فارسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تجزیه و تحلیل لینک‌های داخلی

محاسبه juice لینک

پیشنهادات در رابطه با لینک‌های داخلی

تولید خودکار لینک‌های داخلی

ایجاد لینک‌های خودکار

ردیابی هر کلیک

بهینه سازی لینک‌های داخلی

خروجی گرفتن از داده‌ها در یک فایل CSV

و بسیاری موارد دیگر که با نصب این افزونه وردپرسی به آن دست پیدا خواهید کرد.

لینک ساز خودکار Interlinks Manager

پشتیبانی این محصول به عهده مدیریت سایت می باشد .

می توانید تمام سوالات خود را در قسمت دیدگاه ها بیان کنید .


 از اینجا دانلود کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۶:۲۷
میلاد کمالی